Privacybeleid en Cookie verklaring

8 mei 2008

Contactgegevens

Talent for Care, gevestigd aan Elzensteeg 4, 3111 BE Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Talent for Care
Elzensteeg 4
3111 BE Schiedam
+316 31 93 35 56

Wendy Ruijgrok is het aanspreekpunt van Talent for Care inzake persoonsgegevens van Talent for Care. Zij is te bereiken via wendy.ruijgrok@talentforcare.nl

 

Privacy policy

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Talent for Care verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Je gebruikte internetbrowser en apparaat type

2. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@talentforcare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Talent for Care verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief/informatie over aanstaande events
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Talent for Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Talent for Care neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Talent for Care bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Talent for Care verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Talent for Care gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Talent for Care gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

_________________________________________________________

Afkomstig van: Doubleclick
Naam cookie: IDE
Omschrijving: Deze cookies zijn van Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.
Bewaartermijn: 9 maanden

Afkomstig van: Google.com
Naam cookies: 1P_JAR, SID
Omschrijving: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam cookie: CONSENT
Omschrijving: Een cookie om te onthouden of je wel of niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies.
Bewaartermijn: 12 maanden

Naam cookies: HSID en SID
Omschrijving: Beschermd gebruikersdata tegen ongeauthorizeerde toegang.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam cookies: NID, APISID, SAPISID, SIDCC, SSID
Omschrijving: Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.
Bewaartermijn: 6 maanden tot 2 jaar

Naam cookie: _ga
Omschrijving: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
Bewaartermijn: 2 jaar

Afkomsitg van: Twitter.com
Naam cookie: _ga
Omschrijving: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam cookies: ads_prefs, personalization_id, guest_id, remember_checked_on, dnt, kdt
Omschrijving: Om te meten of je op Twitter bent ingelogd of niet zodat je inhoud van deze website kunt tweeten.
Bewaartermijn: 2 jaar tot 10 jaar

Naam cookie: eu_cn
Omschrijving: Om onze Twitterfeed te kunnen weergeven op deze website.
Bewaartermijn: 1 jaar

Afkomsitg van: youtube.com
Naam cookies: APISID, SID
Omschrijving: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam cookie: PREF
Omschrijving: Een unieke identificatie gegeven aan elke computer die het bijhouden van YouTube-video’s van Google mogelijk maakt.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam cookies: HSID, SSID, SAPISID
Omschrijving: zorgen dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam cookie: VISITOR_INFO1_LIVE
Omschrijving: Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.
Bewaartermijn: 8 maanden

Naam cookie: YSC
Omschrijving: Een unieke identificatie gegeven aan bezoeker van de site wanneer die een video bekijkt.
Bewaartermijn: Tot einde browsersessie

Naam cookie: remote_sid
Omschrijving: Om het mogelijk te maken om YouTube-video’s te streamen op onze website.
Bewaartermijn: Verloopt nooit

Afkomsitg van: Overige
Naam cookie: _ga
Omschrijving: Cookies die beginnen met __utm en _ga zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam cookie: _gid
Omschrijving: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
Bewaartermijn: 24 uur

Naam cookie: wordpress_*
Omschrijving: Cookies om te checken of een gebruiker is ingelogged op de website en de instellingen van die gebruiker te bewaren.
Bewaartermijn: Verloopt nooit
____________________________________________________________________________________________________

2. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Talent for Care en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@talentforcare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Talent for Care wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Talent for Care neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@talentforcare.nl

Domeinen
Talent for Care heeft de volgende domeinen waarop deze verklaring van toepassing is:
*talentforcare.nl
*talentforcareplus.nl
*talentforcare.com
*talentforcareplus.com