Interim-manager - Omega Groep

Charlotte Hoogendoorn

Charlotte heeft een open en frisse persoonlijkheid. Met haar enthousiaste, pittige en betrokken houding wil ze haar bijdrage leveren aan het verbeteren van ‘de zorg’. Tijdens haar studie Pedagogiek (master Orthopedagogiek) heeft Charlotte veel geleerd over gedrag- en ontwikkelingsproblemen bij jongeren. Communicatief is ze erg sterk en kan ze schakelen met diverse partijen en op verschillende niveaus. In haar werk is ze erachter gekomen dat haar talenten vooral liggen op het vanuit breder organisatorisch perspectief kijken naar zorg en verbeteren van de (beleving van) de zorg. In haar functies houdt ze zich telkens bezig met deze verbeteringen waarbij Charlotte een actieve organiserende en (mee-)sturende rol oppakt. Vanuit dit inzicht heeft Charlotte besloten om niet verder te gaan als zorginhoudelijke professional maar wil ze zich juist verder ontwikkelen in haar bredere organisatorische en projectmatige talenten.

Na verschillende adviserende en ondersteunende rollen bij iBMG, Stichting Pal en Wilgaerden is Charlotte uitgestroomt in een leidinggevende functie bij Volckaert. Hier kan ze als teammanager van 2 afdelingen haar procesinzicht en menselijke skills ten volste benutten.

Funfact

🤯

2014

Ben ik begonnen

7

Borrels bijgewoond