Management adviseur - CuraMare

Gratia Bavelaar

Gratia is een harde werker en een betrouwbare teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze is een analytische denker en vindt het leuk om structuur aan te brengen in dynamische omgevingen. Bij complexe problemen met meerdere afhankelijkheden kan Gratia deze snel herkennen en bespreekbaar maken en zodoende het team in staat te stellen naar een oplossing te komen.

Na haar bachelor Beleid en Management Gezondheidszorg was de keuze voor de master Health Economics snel gemaakt. Gegrepen door de alsmaar stijgende zorgkosten wilt Gratia een bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van zorg. Ze wordt enthousiast van thema’s zoals value based healthcare, procesoptimalisatie en strategie zonder voorbij te gaan aan het menselijke aspect van de zorg.

Funfact

🤯

2020

Ben ik begonnen

7

Borrels bijgewoond