Docent ondernemerschap - Universiteit Utrecht

Pim van de Pavert

Pim is een gedreven, prettige en verfrissende jonge professional met een brede interesse voor allerlei zorggerelateerde onderwerpen. Pim heeft met zijn combinatie van bedrijfskunde en gezondheidswetenschappen een mooie balans in zijn denken en doen. Voorop staat zijn ambitie om bij te dragen aan een mooiere zorgsector. Na zijn studie heeft Pim al behoorlijk wat relevante werkervaring opgedaan in diverse zorgomgevingen. Met het traineeship van Talent for Care wil hij de ‘versnellende sprong’ maken naar de plek die voor hem het beste past. Projectmatig werken, vernieuwend denken, organiseren en verbinden zijn aspecten die goed passen. Thema’s als innovatie, ondernemerschap en ‘verandering’ passen goed bij zijn profiel en interesses. Vandaar dat hij zich tijdens zijn afstuderen heeft verdiept in succesfactoren voor (bio-medische) start-ups in de zorg. Ook binnen zijn werkervaring bij GGD Amsterdam is ondernemerschap gecombineerd met verandering nadrukkelijk aan bod gekomen. Zijn werkzaamheden daar waren gericht op marktonderzoek en de daaruit voortvloeiende uitkomsten vertalen naar een strategisch plan en inspelen op kansen.

Voor zijn eerste Talent for Care project is Pim verder aan de slag gegaan met deze ervaringen. Hij is bij Pameijer werkzaam geweest op de afdeling Marketing, Innovatie en Verkoop. Hij was hierbij betrokken bij de implementatie van het nieuwe productportfolio. In zijn tweede opdracht is Pim aan de slag gegaan bij BrabantZorg. Hoofdproject was een ‘proeftuin’ rondom gebiedsgerichte bekostiging, waarbij de samenwerking wordt aangegaan met diverse organisaties in de regio. Zijn derde opdracht en tevens uitstroom opdracht vervult hij als Adviseur bij de Academie van het Maasstad Ziekenhuis. Hij houdt zich daar bezig met het doorontwikkelen en implementeren van het MZ-brede strategische opleidingsplan.

Funfact

🤯

2014

Ben ik begonnen

7

Borrels bijgewoond