Appreciative inquiry, door Ruud Verhagen

Het thema van magazine nr. 11 was: Doen waar je goed in bent. Een mooi thema dat ook raakt aan het gedachtengoed van talent for care. Ruud Verhagen heeft in het kader van dit onderwerp een stuk geschreven over Appreciative Inquiry. Een tool die grotendeels gebaseerd is op de inzichten uit de positieve psychologie en het “doen waar je goed in bent”. Lees hier hoe je misschien op jouw werk gebruik kan maken van deze methode!

Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry is een zogenaamde ‘strength based’ verandermethode ontwikkeld door David Cooperrider. In elke organisatie waar problemen zijn, zijn ook dingen die goed gaan. Als je dit als uitgangspunt neemt werk je vanuit kracht in plaats vanuit tekortkomingen. Dit werkt niet alleen prettiger, het is ook veel effectiever. Appreciative Inquiry is gericht op het ontdekken en verder uitbouwen van bestaande krachten binnen een organisatie.

Er wordt een toekomstperspectief gecreëerd op basis van positieve ervaringen/situaties. Alles van waarde binnen een organisatie kan verder worden ontwikkeld of uitgebouwd met de methodologie van Appreciative Inquiry. Ofwel vrij vertaald: (positief) waarderend onderzoeken.

“Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen”, aldus David Cooperrider zelf.

5D methode

Er zijn meerdere toepasbare variaties op de oorspronkelijke Appreciative Inquiry methode, onder andere de 4D/5D methode. Deze methodes worden het vaakst gebruikt. We bespreken de belangrijkste stappen in alleen de 5D methode (zie afbeelding), omdat dat de meest gebruikte en bekende methode is.

  1. Define – Definieer het kernthema

Het kernthema is richtinggevend en wijst dus ook al naar wat je wilt realiseren. Het thema begint vaak met de woorden “Wij willen….”. Het wordt in positieve termen beschreven en moet uitnodigen tot actie. Daarnaast is het van groot belang dat alle stakeholders betrokken worden.

  1. Discover (verwonder) – Wat gaat er goed

Deze stap is een terugblik op het verleden of de huidige situatie. Focus hier naar wat er al goed gaat, de zogenaamde positieve afwijkingen van wat normaal is. De centrale vraag hierbij is: “Wat ging er goed en waarom kon het zo goed gaan?” Op deze manier vormen de stakeholders een beeld wat waardevol is voor allen.

  1. Dream (verbeelden) – Verbeeld de gewenste toekomst

In deze fase wordt vooruitgekeken. Waar willen we naar toe? Welke basis vanuit het verleden is het waard om na te streven voor de toekomst? De centrale vraag is dan ook “Waar zou je meer van willen en hoe ziet dat er dan precies uit?“. Hierbij geldt dat hoe concreter het beeld wordt geschetst, hoe beter het werkt/aanslaat bij collega’s. Als je namelijk inzet op succesvolle ervaringen vanuit het verleden is de kans op succes groter. Het uiteindelijke resultaat is een visie waarin de toekomst wordt verwoord.

  1. Design (verankeren) – Onderzoek de succesfactoren

Welke factoren maakten het succes in het verleden mogelijk en welke voorwaarden moeten gecreëerd worden om het succes vaker mogelijk te maken in de toekomst. Optimalisatie is hierbij een belangrijke uitkomstmaat. Dus “Wat zou het succes vaker mogelijk maken?”

  1. Destiny/Deliver (verwezenlijken) – Maak concrete plannen

In deze “laatste” fase worden concrete plannen gemaakt en doelstellingen geformuleerd. De positiviteit die het hele proces droeg, wordt als leidraad gebruikt. Als in het gehele proces alle stakeholders betrokken zijn geweest en actief hebben kunnen bijdragen, dan zullen zij vaak geneigd zijn om actief te helpen om de toekomst te realiseren of nog beter: te co-creëren.

De methode is dus belangrijker dan het uiteindelijke doel. Aangezien het gaat om een interne benadering/visie is het van essentieel belang dat de organisatie of het team waarbinnen je werkt uitgaat van kernwaarden zoals bijvoorbeeld vertrouwen. Op deze manier kan de uiteindelijke prestatie breed gedragen worden en draagt iedereen binnen zijn/haar eigen kracht een steentje bij. Je blijft de “cirkel” constant doorlopen wat zorgt voor een blijvende ontwikkeling, duurzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

Een prachtige theorie die wat mij betreft mooi aansluit bij de visie van Talent for Care. Ontdek waar je goed in bent, bouw hierop voort en het zal zich uiteindelijk uitbetalen in de vorm van positieve resultaten en is een basis voor geluk doordat je vanuit je kracht kunt werken.

Open chat
1
Hulp nodig?
Scan de code
Hey toekomstige trainee! Zin om een keertje te sparren over jouw mogelijkheden?