‘Van Verpleeghuis naar Thuis: De Nieuwe Zorg Realiteit voor Ouderen’

Toekomstgerichte zorg

Iedereen kent de problemen die heersen binnen de zorg. De stijgende kosten, groeiende arbeidskrapte en de vergrijzing drukken zwaar op het huidige zorgsysteem. Dit geldt in het bijzonder voor de ouderenzorg. In 2040 zal het aantal 65-plussers naar verwachting stijgen naar 4.8 miljoen. Hiermee stijgt de zorgvraag binnen de ouderenzorg ook. Het bestaande personeelstekort binnen de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) zal over 10 jaar gestegen zijn tot een tekort van 56.600 fte. Dit samen leiden tot nóg hogere kosten. Er wordt verwacht dat de kosten voor de ouderenzorg in 2040 zullen stijgen tot 43 miljard euro (Zo werkt de zorg)

Om iedereen voldoende zorg en behandeling te kunnen bieden, is verandering noodzakelijk. Door de verwachte toename van het aantal ouderen – en daarmee ook de zorgvraag – moet de opnameduur worden verkort. Revalidanten moeten dus zo snel mogelijk naar huis, om hun revalidatie thuis voort te zetten.Volgens Actiz kan er zo bovendien meer, betere en goedkopere revalidatie worden geboden (Actiz, 2022). Het SiRM beschrijft dat er in 2022 meer patiënten zijn behandeld dan in 2019, door een snellere doorstroom naar huis. Hierbij nam de zorginhoudelijke prestatie licht toe, en de gemiddelde ligduur en zorginzet van artsen en paramedici nam af (SiRM, 2023). Zorginstituut Nederland roept zorgorganisaties dan ook op om te gaan experimenteren met het thuis revalideren. Deze vorm van revalidatie wordt AGRZ (ambulante geriatrische revalidatie) genoemd.

Hoe draagt Laurens bij aan deze ontwikkelingen?
Laurens is actief betrokken bij een landelijk leernetwerk en het onderzoeksproject ‘Thuis als het kan’. Met als doelstelling het doorontwikkelen, invoeren en evalueren van ambulante GRZ en het bieden van concrete handvatten voor verdere opschaling via een generieke module ambulante GRZ en bijbehorende implementatie tools (UNC-ZH, 2023). Laurens heeft ook geïnvesteerd in een innovatief concept genaamd het ‘Revalidatie Thuis Team’ (RTT). Dit team bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten, waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en medisch specialisten. Samen bieden ze intensieve Revalidatiezorg aan ouderen die herstellen van een operatie of een medische aandoening. Hierdoor kunnen ouderen sneller naar huis en verder herstellen in hun vertrouwde omgeving, met de juiste ondersteuning en begeleiding.

Binnen Laurens zijn de eerste stappen van revalideren in de thuissituatie met de RTT gezet. Enkele revalidanten hebben hun revalidatietraject bij Laurens (deels) vanuit huis gevolgd. Deze cliënten geven aan erg blij te zijn om de trainingen direct in eigen woonomgeving te oefenen en nauw contact te hebben met Laurens. Echter behoeft de logistiek, zoals planning en afstemming, verbetering. Ook de medewerkers zijn positief. Door de ambulante revalidatie zijn cliënten langer onder de hoede van een behandelaar en ervaren medewerkers meer effectiviteit van behandeling in de thuisomgeving van de cliënt. Net als de cliënten geven de medewerkers aan dat de logistiek, en dan met name de reisafstand en planning van de route, aandacht vraagt. Laurens werkt hard om deze vorm van revalidatie nog meer te implementeren in de dagelijkse praktijk. Laurens is op zoek naar passende technologie om cliënten ook op afstand te kunnen begeleiden. Het is nog niet volledig geïntegreerd in het systeem van de medewerker; dit kost tijd. Voor het aankomende jaar is het doel om meer revalidanten ambulant te laten revalideren en de RTT een vast onderdeel van het MDO te maken.

Volgens wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ambulante revalidatie zeer succesvol is (Medisch Contact, 2022). Ook is aangetoond dat de meeste ouderen graag zo snel mogelijk naar huis gaan om de revalidatie thuis voort te zetten, mits ze bijvoorbeeld een partner hebben waarmee ze het kunnen redden. Revalidanten kunnen in hun eigen omgeving gerichter oefenen met wat ze nodig hebben in hun dagelijks leven. Echter, de huidige financieringsstructuur belemmert de uitrol van ambulante revalidatie. Een kortere opnameperiode met een aansluitend ambulant traject is door het huidige dbc-systeem niet altijd kostendekkend. Zo is de bekostiging van reistijd van zorgprofessionals voor ambulante revalidatie een probleem. Om de intramurale revalidatiecapaciteit optimaal te benutten is verandering nodig (Medisch Contact, 2022).

Bronnen:

  • Zo werkt de zorg
    Webapp > Hoe werken de specifieke delen van de zorg > Zo werkt de ouderenzorg Geraadpleegd op 28 augustus 2023, van https://app.zwdz.nl/ouderenzorg
  • Actiz 2022, 27 juni. De seinen op groen voor revalidatie in de thuissituatie https://www.actiz.nl/de-seinen-op-groen-voor-revalidatie-de-thuissituatie
  • SiRM. (2023, 5 oktober). Analyse financiële situatie geriatrische revalidatiezorg. Geraadpleegd op 24 oktober 2023, van https://www.sirm.nl/publicaties/geriatrische-revalidatiezorg-in-zwaar-weer#:~:text=Geriatrisch e%20revalidatiezorg%20(grz)%20is%20een,na%20een%20heupfractuur%20of%20cva.
  • Medisch Contact. (2022, 29 maart). Regeltjes staan beste revalidatiezorg in de weg.
  • Medische contact. Geraadpleegd op 24 oktober 2023, van https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/regeltjes-staan-beste-revalidatie zorg-in-de-weg
  • UNC-ZH 2023, 2 juni Kick-off ‘Thuis als het kan’ https://unc-zh.nl/actueel/kick-off-thuis-als-het-kan/
Open chat
1
Hulp nodig?
Scan de code
Hey toekomstige trainee! Zin om een keertje te sparren over jouw mogelijkheden?